Lomalaidun ry

Lomalaidun ry on maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Jäseninä ovat tällä hetkellä Agrologien Liitto ryAgronomiliitto ryAutoliitto ryPro Agria Keskusten Liitto ryMaa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK rySuomen 4H-liitto ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.