RuoKasvu-hanke

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) käynnisti vuonna 2018 vientihankkeen, millä tavoiteltiin ruokaviennin kasvua yhteistyössä ja synergiassa Food From Finland -ohjelman kanssa. RuoKasvu-, eli Ruokavienti kasvuun -hanke koostui viidestä työpaketista ja kokonaisuudesta vastasi MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.