RuoKasvu-hanke

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) on käynnistänyt vientihankkeen, millä tavoitellaan ruokaviennin kasvua yhteistyössä ja synergiassa Food From Finland -ohjelman kanssa. RuoKasvu-, eli Ruokavienti kasvuun -hanke koostuu viidestä työpaketista ja kokonaisuudesta vastaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.