Iloista matkailua maaseudulla

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Ydintehtävämme on kehittää ja edistää maaseutumatkailua elinkeinona, parantaa maaseutumatkailualan yritysten ja yrittäjien toiminnan edellytyksiä ja toimia alan asiantuntijana.