Välkommen till landsbygden i Finland!

Lomalaidun ry är en landsomfattande förening som strävar till att öka turismen till landsbygden. Vår främsta uppgift är att förmedla information om turism och produktutveckling, att främja försäljning och markandsföring, samt att öka och förbättra yrkeskunskap och företagsverksamhet inom branchen.

Genom att stärka turismen på landsbygden skapar vi högre förutsättningar för en livskraftig landsbygd och dess kulturtradition i Finland.

Besök webbsidan Matka Maalle och hitta de bästä turism tjänster i Finlands landsbygden.