Lomalaidun ry on käynnistänyt elokuun alusta toimintansa aloittaneen ruokamatkailun kehittämishankkeen Gastropajat.
Hankkeen päämääränä on vaikuttaa maaseudun matkailualan yrittäjien osaamisen lisääntymiseen. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa matkailuyrittäjille Gastropajat-oppimiskokonaisuus ja -materiaali vastuullisen ruokamatkailun tuote- ja laatuosaamisen, siihen liittyvän markkinointiosaamisen ja muutoskyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeen toiminta-alueena on viisi Etelä-Suomen maakuntaa: Uusimaa, Kanta-Häme , Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja vastaa erityistavoitteeseen 12.4: Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 260 000€, josta ESR-rahoitus on 80 % ja oma/yksityinen rahoitusosuus 20%.

Koronapandemia on runnellut erityisesti matkailualaa, ja nyt alalla on tarve kehittää uudenlaista matkailutarjontaa ja suunnata sitä uusille, aiempia korvaaville kohderyhmille. Matkailutarjonnan painopisteen siirtämistä ruokamatkailuun on erityisesti tässä koronatilanteessa perusteltua, sillä ruokamatkailu on nopeasti kasvava matkailun trendi; tavoitteena on laajentaa tarjontaa sesonkipainotteisesta ympärivuotiseksi ja mahdollistaa matkailupalveluiden kohdentamista uusille kohderyhmille.

Hankkeen kotisivut avautuu lokakuun alussa: www.gastropajat.fi 

Seuraa jo nyt hankkeen somekanavia:
Instagram Gastropajat
Facebook Gastropajat

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Kimmo Aalto
kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Projektipäällikkö Anne Mikkola
anne.mikkola@lomalaidun.fi