Mitä vaikutuksia COVID-19 -pandemialla on maaseudun matkailuun? Miten kesäkausi 2020 toteutui ja millaiset odotukset maaseutumatkailuyrityksillä on syksystä 2020? Kuinka kriisistä selviytyminen ja markkinatilanteen elpyminen olisi mahdollisimman nopea ja vaikuttava?

Osallistu kyselyymme! Kyselyn vastausten ja kokonaistulosten avulla saamme kokonaiskuvan maaseudun matkailun tilanteesta ja voimme tukea paremmin maaseudun matkailun kehittymistä ja maaseutumatkailuyrityksiä haastavassa markkinatilanteessa

Kyselyn toimeksiantajina ovat Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, Lomalaidun ry ja MTK ry ja se toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten maaseudun matkailua kehittävien matkailuorganisaatioiden kattojärjestön Eurogitesin kanssa.
.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisten vastaajien antamat tietoyhteydet erotu tulosten kokonaisraportista. Tulosten yhteenveto on saatavilla lokakuussa.

VASTAATHAN KYSELYYN 30.9.2020 MENNESSÄ

Mikäli sinulla kysyttävää tutkimukseen liittyen, lisätietoja antaa Lomalaidun ry:n toiminnajohtaja Kimmo Aalto:
kimmo.aalto@lomalaidun.fi
p. 040 179 1618

Kiitos vastauksistasi!

Linkki kyselyyn

Kysely