Lomalaidun ry on on mukana vuoden 2023 alussa startanneessa kansainvälisessä BASCIL-hankkeessa, jossa on mukana 15 partneria kahdeksasta eri Itämeren alueen maasta. Hankkeen taustalla on maaseudulla toimivien ruoantuottajien haastava tilanne pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen etenkin ruokamatkailusta.