RuoKasvu-hankkeen 2,5 vuotinen matka on päättymässä. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Luonnonvarakeskus Luke ja Lomalaidun ovat toteuttaneet elintarvikeviennin edistämiseen tähtäävän Ruokavienti Kasvuun (RuoKasvu) -hankkeen eri organisaatio- ja työpakettikohtaisilla toimenpiteitä neljässä työpaketissa/osahankkeessa vuosina 2018-2021 ja itse olen vastannut Ruokamatkailu elintarvikeviennin edistämisessä -työpaketista yhteistyössä Lomalaidun ry:n Kimmo Aallon kanssa. Meidän hankeosion kehittämistoimenpiteet on toteutettu tarvepohjaisesti ja hyvin käytännönläheisesti. Tehtyjen toimenpiteiden keskiössä ovat hankesuunnitelman mukaisesti olleet erityisesti maaseudun matkailuyrittäjät. Suurin osa tuloksista on kohdistunut suoraan ja laajasti maaseudun matkailuelinkeinoon ja matkailuyrityksiin. Osa tuloksista perustuu vaikuttamistyöhön sekä toimenpiteisiin ja tehtyyn yhteistyöhön ruokamatkailun kehittäjä- ja sidosryhmäverkostoissa.

Olen saanut tavata lukuisia alan ammattilaisia tämän matkan varrella ja on ollut todella mielenkiintoista sukkuloida eri verkostoissa, huomaten, että tavoitteet ruokamatkailun edistämiseksi ovat yhteisiä ja vain hyvällä toimijoiden välisellä yhteistyöllä pääsemme tavoitteissa eteenpäin.

Koronakriisistä huolimatta kehittäminen on voinut jatkua, vaikka liiketoiminnan harjoittaminen monessa yrityksessä kriisin kurittaessa erityisesti matkailualaa on ollut hankalaa tai jopa mahdotonta. Oli vain löydettävä uusia keinoja toteuttamiseen. Eri puolella Suomea moni yritys kehitti palvelumuotoja ja uusia tuotteita, jotka rikkoivat perinteisiä ajattelutapoja ja toimintamalleja. Tehdään Tulevaisuus Yhdessä-hybriditapahtuma oli hyvä esimerkki onnistuneesta yhteisestä tapahtumasta, joka saatiin järjestettyä monen eri toimijan avulla verkkolähetyksenä äänellä ja kuvalla useammasta eri paikasta. Silti kaikki varmasti toivomme, että mahdollisimman pian fyysiset kohtaamiset onnistuvat ilman rajoituksia ja pääsemme järjestämään unohtumattomia tapahtumia ja juhlia myös asiakkaille.

RuoKasvun loppuraportti toimintasuosituksineen tulee MTK:n nettisivuille kaikkien nähtäville. Työ ja kehittäminen jatkuu hankkeen päättyessä eri puolilla. RuoKasvun ruokamatkailuosion toimintasuositukset pääsee myös lukemaan tästä: Toimintasuosituksia.

Lämmin kiitos kaikille tässä kohtaa hyvästä yhteistyöstä ja oikein hyvää kesää!

-Anne-