Lomalaidun on mukana RuoKasvu-elintarvikeviennin edistämishankkeessa, ruokamatkailun kehittämisosiossa. Tähän liittyen on käynnissä nykytilaa koskeva kysely suunnattu etenkin maaseudun matkailuyrittäjille.

Tervetuloa vastaamaan ja osallistumaan tästä.