Mitä vaikutuksia COVID-19 -pandemialla on maaseudun matkailuun? Millaiset odotukset ja arviot maaseutumatkailuyrityksillä on koronakriisistä selviytymiseen? Kuinka tämä kriisistä selviytyminen ja tilanteen palaaminen ennalleen olisi mahdollisimman nopea ja tehokas?

Osallistu kyselyymme! Kysely toteutetaan ja uusitaan kerran kuukaudessa (kunkin kuukauden puolivälissä) heinäkuuhun saakka. Pyydämme teitä antamaan kuukausittain päivitetyt arvionne tilanteesta. Yhteenveto tuloksista toimitetaan kaikille vastaajille heinäkuun loppuun mennessä.

Kyselyyn pääset tästä : Kysely koronan vaikutuksista maaseudun matkailuun