Näinä  haastavina ja vaikeina aikoina teemme  haastatteluja kokeneille  maaseutumatkailuyrittäjien uranuurtajille; muisteloita menneestä, miten vaikeista ajoista on selvitty sekä viisaita sanoja ja kokemuksia sekä evästystä tulevaan nykyisille yrittäjille.

 

Leena Haavisto, Iloranta, Hämeenlinnan Hauholta
– haastateltavana maaliskuun lopulla.

Ilorannan mielenkiintoinen ja pitkä historia on vertaansa vailla aina 1930-luvun lopulta tähän päivään. Vuonna 1978 Iloranta siirtyi Leena ja Mikko Haavistolle.  Nyt Ilorannassa vieraista pitää huolta neljännessä polvessa Samu.

Tutustu tarkemmin Ilorannan historiaan tästä.

Merkittäviä tapahtumia ja seviytymiskeinoja vuosien varrelta

Sinulla on pitkä taival maaseudun matkailuyrittäjänä. Mitkä ovat ensimmäisinä mieleesi tulleet haasteet ja kriisitilanteet vuosien varrelta yrityksessäsi?

Leena: Aloitin yrittäjänä 1978 eli palasin kotitilalleni. Ensimmäisiä tuntemuksia oli kunnan  ällistyyävän nuiva suhtautuminen maatilamatkailuun ”harrastuksena”. Ei annettu riittävästi arvoa sille, että Hauhon monet kesävierastäysihoitolat työllistivät kesästä toiseen erityisesti naisia, joka auttoi myös kuntaa.

Valuuttalaina tilan isoihin investointeihin veti melkein maton alta 1990-luvun lamassa, mutta pankki ymmärsi ja tuki. 

Kuinka hyvin, millaisin toimenpitein ja kenen tuella niistä silloin selvittiin/yritettiin selvitä?

Itse sai ja joutui nostamaan yritystoimintansa ja koko alan arvostusta mm. kunnan silmissä. Tulevaisuuden usko, sitkeys ja teot auttoivat.

Entä millaisia suuria kehitysloikkia mieleesi tulee yritystoiminnassanne vuosien varsilta?

Maakuntien Parhaat laatukoulutus vuonna 1993 oli avain uuteen menestykseen. Juuri sen laman keskellä uutta toivoa.

2010-luvulla poikani Samun mukaantulo uusine ideoineen luonto- ja liikuntatuotteineen toi valtavasti uusia asiakkaita.

Entä millaisia suuria kehitysloikkia mieleesi tulee maaseutumatkailussa elinkeinoalana vuosien varsilta?

Maaseutumatkailun oman yhdistyksen perustaminen – Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry v. 1995- edunvalvonta ja yhteistyö on ollut kukonaskel eteenpäin tällä alalla.

Olet seurannut vuosikymmenten ajan matkailun ja erityisesti maaseutumatkailun kehittymistä yrittäjänä. Tuleeko mielesi/mitkä ovat mieleesi tulleet tapahtumat ja ajat, jolloin ala on joutunut/ollut vaarassa joutua isompaan kriisiin?

1960- luku toi mukanaan terveystarkastajat, elinkeinoluvat, mökkilomat ja matkailua mullistaneen etelänmatkailun. Siihen ei auttanut mikään, moni lopetti toimintansa. 

1970-1980- luvut olivat korpihotellien,  etelänmatkojen ja vuokramökkien kukoistusta, maatilamatkailu ei ollut juuri minkäänlaisessa arvossa. 

Kuinka hyvin, millaisin toimenpitein ja kenen tuella niistä silloin selvittiin/yritettiin selvitä?

Monet eivät selvinneet ja jatkoivat vain tilanpitoa. Meitä auttoi 1980-luvulla yrittäjäyhdistyksen loistavat yrityskoulutustilaisuudet, veroneuvonta  ym.

Näkökulmia koronakriisistä ja sen vaikutuksista

Miten korona on vaikuttanut sinuun?

Ensishokin jälkeen kiireetön elämä on ollut uskomaton kokemus. On ollut aikaa katsella ympärilleen.

Onko koronaepidemia muuttanut sinun osto- ja kulutuskäyttäytymistäsi?

Kyllä. Harkitaan tarkkaan, mitä tarvitaan. Elämä on pelkistynyt, kun konsertit, teatteri ja matkat ovat jääneet pois. Luonnossa liikkumiseen on aikaa ja se ei maksa mitään.

Korona muuttaa yhteiskuntaa, meitä kaikkia. Koronasta voi seurata myös jotain hyvää. Mitä se voisi olla?

Perheet ovat tottuneet pelkistettyyn elämään, mikä siirtyy osittain normaaliarkeen. Perheet ovat tottuneet liikkumaan yhdessä puistoissa, luonnossa ym. ja sekin siirtyy myös arkeen. Perheet ovat tottuneet tekemään ruokaa ja syömään yhdessä, siirtyy mukana. Turvallisuuden arvostaminen on noussut huikeasti.

Uskotko, että koronaepidemia tuo yrityksille jotain hyvää pitkällä tähtäimellä?

Kaikki nämä yllämainitut asiat lisäävät maaseudun matkailun kysyntää kotimaassa. Perheen tottuminen yhdessäoloon lisännee mökkikysyntää.  Toisaalta lomalla halutaan palveluita, erityisesti ruokapalveluita, jolloin perinteiset täysihoitoa, ”all inclusivea” tarjoavat yritykset ovat vahvoilla. Tuttu ja turvallinen lomapaikka on aina laman aikana vahvoilla.

Mitä nyt käsillä olevassa koronakriisissä pitäisi mielestäsi tehdä; toimenpiteet, mahdolliset tuet jne. jotta matkailu- ja maaseutumatkailuelinkeino perheyrityksineen tästä selviäisi:

Koronatilanne on erittäin haastava. Suoraa tukea tarvitaan eri tavoin. Myös lainaa, jos on valmuiksia investoida tulevaisuuteen.

Maaseudun matkailu matkalla kohti tulevaisuutta

Mitkä ovat mielestäsi maaseutumatkailun vahvuudet ja uudet mahdollisuudet (lähi)tulevaisuudessa? Esimerkiksi uudentyyppistä liiketoimintaa, tuotteistusta ja tuotteita ja uusia asiakaskohderyhmänostoja?

Kotimaan matkailu tulee lisääntymään, etätyötuotteet  ja ruokamyynti yrityksistä otettava ohjelmaan. Viranomaisten joustettava mukana esim. vaatimuksissa ja määräyksissä.

Terveisesi ja tsemppauksesi maaseutumatkailuyrittäjille kriisin keskellä?

Lippu korkealle, lähi- ja luontomatkailu nousevat kunniaan! Sitähän me kaikki pystymme tarjoamaan.

 

Haastattelu: Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry
Kuvat: Kimmo Aalto ja Iloranta